کاردیومیوپاتی دیلاته

کاردیومیوپاتی دیلاته

کاردیومیوپاتی دیلاته، نوعی بیماری عضله قلب است که معمولا از حجره ی اصلی پمپاژ قلب شما (بطن چپ) شروع می شود. بطن کشیده و نازک می شود (گشاد می شود) و نمی تواند خون را به میزان یک قلب سالم، پمپ کند. اصطلاح ‘کاردیومیوپاتی’ اصطلاحی عمومی است که به ناهنجاری خود عضله قلب اشاره دارد. …

کاردیومیوپاتی دیلاته ادامه »