آدرس کلینیک

تهران، خیابان مطهری (نرسیده به شریعتی)، پلاک ۷، ساختمان پزشکان ابن سینا

دکتر محمدعلی مرعشی زاده

تلفن : ۰۲۱-۸۸۴۰۹۸۷۰
تلفن : ۰۲۱-۸۸۴۰۵۵۰۳

ایمیل : drmarashizadeh[at]yahoo.com

 
دکتر آرمین مرعشی زاده

تلفن : ۰۲۱-۸۸۴۷۳۸۴۲

ایمیل : armin.marashizadeh[at]gmail.com