ویدیوهای آموزشی

دردهای قفسه سینه ناشی از گرفتگی عروق قلب

اثرات قلبی عروقی ورزش

تشخیص و نحوه اندازه گیری فشار خون

عوارض قلبی عروقی مصرف سیگار

اثرات قلبی عروقی مصرف الکل

دستگاه پیس میکر یا باطری قلبی

اقدامات دندانپزشکی در بیماران قلبی عروقی

اکوکاردیوگرافی چیست ؟

تعریف و علل فشار خون

داروهای ضد انعقاد خون

استنت قلب چیست ؟

موارد مصرف داروهای کاهنده چربی خون