تصويري پيدا نشد

اسکن هسته‌ای قلب

اسکن هسته‌ای قلب یک روش تصویر برداری است که نشان می دهد آیا توزیع خون به عضله قلب ش...