پرسش از دکتر

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻟﺎت ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی واریس و بیماری‌های وریدی، بیماری‌های قلبی، اختلالات مادرزادی، فشار خون،
اکوکاردیوگرافی و… را در این صفحه از دﮐﺘﺮ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.

– پاسخ‌های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه‌های کلی بوده و شما را از مراجعه به پزشک بی‌نیاز نمی‌کنند.
– پاسخ‌ها معمولا در کمتر از ۴۸ ساعت پاسخ داده خواهند شد.
– از پرسیدن چندین باره سوالات خودداری کنید.

برای پیدا کردن پاسخ سوال خود، کد رهگیری را یادداشت نمایید.

قلب‌و‌عروق - پرسش 3978

  • تصویر کاربر سمیه شنبه ۲۴ دی ۱( 2 ماه پیش) تعداد بازدید: بیماری قلبی و عروقی
    سلام.شلی‌دریچه‌ی‌قلب‌دارم‌ودرد‌پشت‌سر‌وسوزش‌و‌واحساس‌میکنم‌رگ‌پشت‌گوشم‌گرفته‌میشه‌طرف‌چپ‌گوشم‌که‌دو‌سال‌کری‌ناگهانی‌‌شده‌ولی‌باز‌صدا‌داره‌گوشم‌وزوز‌میکنه‌دکتر‌مغزو‌اعصاب‌برم‌بهتره‌یا‌قلب‌و‌عروق‌لطفا‌راهنماییم‌کنین.ممنونم‌دکتر
    1. تصویر کاربر دکتر آرمین مرعشی زاده شنبه ۲۴ دی ۱( 2 ماه پیش)
      سلام با توجه به شرح حال شما مشکل شما قلبی نیست

مشاوره تلفنی

.دیهدب ینفلت هرواشم تساوخرد ،مرف ندرک رپ اب

رزرو آنلاین وقت

.دینک ورزر ار دوخ تاقالم تقو نیالنآ تروصب