پرسش از دکتر

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻟﺎت ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی واریس و بیماری‌های وریدی، بیماری‌های قلبی، اختلالات مادرزادی، فشار خون،
اکوکاردیوگرافی و… را در این صفحه از دﮐﺘﺮ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.

– پاسخ‌های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه‌های کلی بوده و شما را از مراجعه به پزشک بی‌نیاز نمی‌کنند.
– پاسخ‌ها معمولا در کمتر از ۴۸ ساعت پاسخ داده خواهند شد.
– از پرسیدن چندین باره سوالات خودداری کنید.

برای پیدا کردن پاسخ سوال خود، کد رهگیری را یادداشت نمایید.

بجای انژیو از دارو میشود استفاده کرد - پرسش 1530

  • تصویر کاربر بختیاری دوشنبه ۲۴ آبان ۰( 7 ماه پیش) تعداد بازدید: آنژیوگرافی
    سلام مادرم با تپش قلب و صدای تفنس و فعالیتی زیاد نمیتواند انجام دهد و شما خواستید انژو شود . ایا میشود بجای انژیو از دارو استفاده کرد یا خیر
    1. تصویر کاربر دکتر آرمین مرعشی زاده دوشنبه ۲۴ آبان ۰( 7 ماه پیش)
      برای ایشان با توجه به اکو و اسکن حتما توصیه می‌شود آنژیو انجام شود

مشاوره تلفنی

.دیهدب ینفلت هرواشم تساوخرد ،مرف ندرک رپ اب

رزرو آنلاین وقت

.دینک ورزر ار دوخ تاقالم تقو نیالنآ تروصب