پرسش از دکتر

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻟﺎت ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی واریس و بیماری‌های وریدی، بیماری‌های قلبی، اختلالات مادرزادی، فشار خون،
اکوکاردیوگرافی و… را در این صفحه از دﮐﺘﺮ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.

– پاسخ‌های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه‌های کلی بوده و شما را از مراجعه به پزشک بی‌نیاز نمی‌کنند.
– پاسخ‌ها معمولا در کمتر از ۴۸ ساعت پاسخ داده خواهند شد.
– از پرسیدن چندین باره سوالات خودداری کنید.

برای پیدا کردن پاسخ سوال خود، کد رهگیری را یادداشت نمایید.

دیابت - پرسش 3320

  • تصویر کاربر آذر پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱( 3 ماه پیش) تعداد بازدید: آنژیوگرافی
    سلام من بمدت ۱۸سال است دیابت نوع ۲دارم کنترل است تقریبا مشگلی باون صورت ندارم ولی دکترقلب سی تی آنژیوبرام نوشته من روزی ۳تاقرص دیابت وقرص فشارمیخورم بمنوگفتند۳روزنبایدقرص دیابت بخورم من چهجورمیتوانم سی تی بشوم آیابرای دیابتم خطرناک نیست
    1. تصویر کاربر دکتر آرمین مرعشی زاده پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱( 3 ماه پیش)
      خیر برای دیابت خطری ندارد

مشاوره تلفنی

.دیهدب ینفلت هرواشم تساوخرد ،مرف ندرک رپ اب

رزرو آنلاین وقت

.دینک ورزر ار دوخ تاقالم تقو نیالنآ تروصب