پرسش از دکتر

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻟﺎت ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی واریس و بیماری‌های وریدی، بیماری‌های قلبی، اختلالات مادرزادی، فشار خون،
اکوکاردیوگرافی و… را در این صفحه از دﮐﺘﺮ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.

– پاسخ‌های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه‌های کلی بوده و شما را از مراجعه به پزشک بی‌نیاز نمی‌کنند.
– پاسخ‌ها معمولا در کمتر از ۴۸ ساعت پاسخ داده خواهند شد.
– از پرسیدن چندین باره سوالات خودداری کنید.

برای پیدا کردن پاسخ سوال خود، کد رهگیری را یادداشت نمایید.

سلام من ۵۰سالمه خانمم فشاردادن وقرص لوزارتان۲۵روزی۲عددومتفورمین۵۰۰روزی۲عددوآزمایش تازه گرفتم کبدگرید۲وچربی هم توآزمایش بودقرص اتورواستاتین۲۰شبی یک بخورم وقرص لتعددگفتهروزول هم میخورم وهرسه ماه آمپول دیفرلین میزنم امشب قندم ۳۶۵بودبایدچکارکنم فشارم تا۱۵میر - پرسش 1422

مشاوره تلفنی

.دیهدب ینفلت هرواشم تساوخرد ،مرف ندرک رپ اب

رزرو آنلاین وقت

.دینک ورزر ار دوخ تاقالم تقو نیالنآ تروصب