پرسش از دکتر

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻟﺎت ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی واریس و بیماری‌های وریدی، بیماری‌های قلبی، اختلالات مادرزادی، فشار خون،
اکوکاردیوگرافی و… را در این صفحه از دﮐﺘﺮ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.

– پاسخ‌های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه‌های کلی بوده و شما را از مراجعه به پزشک بی‌نیاز نمی‌کنند.
– پاسخ‌ها معمولا در کمتر از ۴۸ ساعت پاسخ داده خواهند شد.
– از پرسیدن چندین باره سوالات خودداری کنید.

برای پیدا کردن پاسخ سوال خود، کد رهگیری را یادداشت نمایید.

سلام‌۳ماه‌پیش‌یه‌دونه‌فنرگزاشتم‌قرص‌پلاویکس‌الان‌اسویکس‌ولی‌ماه‌قبل‌زیلت‌۷۵‌میشه‌یه‌روززیلت‌بخورم‌یه‌روزاسویکس‌ممنون - پرسش 3244

  • تصویر کاربر حامد سه شنبه ۱۸ مرداد ۱( 3 ماه پیش) تعداد بازدید: آنژیوگرافی
    سلام‌۳ماه‌پیش‌یه‌دونه‌فنرگزاشتم‌اول‌قرص‌پلاویکس‌ماه‌دوم‌زیلت‌الان‌اسویکس‌میشه‌یه‌روززیلت‌یه‌روزاسویکس‌بخورم‌چون‌قرص‌زیلت‌خیلی‌دارم‌ممنون‌
    1. تصویر کاربر دکتر آرمین مرعشی زاده سه شنبه ۱۸ مرداد ۱( 3 ماه پیش)
      اول زیلت بخورید تمام که شد اسویکس بخورید

مشاوره تلفنی

.دیهدب ینفلت هرواشم تساوخرد ،مرف ندرک رپ اب

رزرو آنلاین وقت

.دینک ورزر ار دوخ تاقالم تقو نیالنآ تروصب