پرسش از دکتر

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻟﺎت ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی واریس و بیماری‌های وریدی، بیماری‌های قلبی، اختلالات مادرزادی، فشار خون،
اکوکاردیوگرافی و… را در این صفحه از دﮐﺘﺮ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.

– پاسخ‌های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه‌های کلی بوده و شما را از مراجعه به پزشک بی‌نیاز نمی‌کنند.
– پاسخ‌ها معمولا در کمتر از ۴۸ ساعت پاسخ داده خواهند شد.
– از پرسیدن چندین باره سوالات خودداری کنید.

برای پیدا کردن پاسخ سوال خود، کد رهگیری را یادداشت نمایید.

فشارخون - پرسش 978

  • تصویر کاربر رضا شنبه ۲۰ شهریور ۰( 1 سال پیش) تعداد بازدید: فشار خون
    سلام .کسی ک فشارخون بالا داردودارومصرف میکند.آیامی تواند ازغذاهایی ک درطول شبانه روز دیگران یعنی خانواده استفاده می کنند .اونیز استفاده کند یان غذاهای اوباید کاملا جداباشد؟؟
    1. تصویر کاربر دکتر آرمین مرعشی زاده شنبه ۲۰ شهریور ۰( 1 سال پیش)
      سلام میزان مصرف نمک را محدود کنید

مشاوره تلفنی

.دیهدب ینفلت هرواشم تساوخرد ،مرف ندرک رپ اب

رزرو آنلاین وقت

.دینک ورزر ار دوخ تاقالم تقو نیالنآ تروصب